Oshkosh Area School District Calendar

Oshkosh Area School District Calendar

Gr 9 -12 Athletics

Friday, May 1, 2020
TimeEventDetails
2:45pmGolf: Boys Varsity MeetOshkosh North vs. Kaukauna
2:45pmGolf: Boys Varsity MeetAppleton East vs. Oshkosh West
 @ Oshkosh Country Clublocation
2:45pmGolf: Boys JV MeetOshkosh North vs. Kaukauna
2:45pmGolf: Boys JV MeetAppleton East vs. Oshkosh West
 @ Oshkosh Country Clublocation
Saturday, May 2, 2020
Sunday, May 3, 2020
Monday, May 4, 2020
Tuesday, May 5, 2020
TimeEventDetails
2:45pmGolf: Boys Varsity MeetAppleton West vs. Oshkosh North
2:45pmGolf: Boys Varsity MeetOshkosh West vs. Kimberly
2:45pmGolf: Boys JV MeetAppleton West vs. Oshkosh North
2:45pmGolf: Boys JV MeetOshkosh West vs. Kimberly
4:00pmTennis: Boys Varsity MeetAppleton East vs. Oshkosh West
4:00pmTennis: Boys Varsity MeetOshkosh North vs. Appleton West
4:00pmTennis: Boys JV MeetOshkosh North vs. Appleton West
4:00pmTennis: Boys JV MeetAppleton East vs. Oshkosh West
4:30pmBaseball: Boys Frosh GameOshkosh North vs. Neenah
4:30pmBaseball: Boys Frosh GameHortonville vs. Oshkosh West
4:30pmBaseball: Boys Varsity GameOshkosh West vs. Hortonville
 @ Commercial Parklocation
4:30pmBaseball: Boys JV GameOshkosh North vs. Neenah
 @ Neenah High Schoollocation
4:30pmBaseball: Boys JV GameHortonville vs. Oshkosh West
5:00pmBaseball: Boys Varsity GameNeenah vs. Oshkosh North
 @ EJ Schneider Fieldlocation
7:00pmSoccer: Girls Varsity GameOshkosh North vs. Kaukauna
 @ Kaukauna High Schoollocation
7:30pmSoccer: Girls Varsity GameNeenah vs. Oshkosh West
Wednesday, May 6, 2020
Thursday, May 7, 2020
TimeEventDetails
2:45pmGolf: Boys Varsity MeetOshkosh North vs. Neenah
 @ Ridgeway Golf Courselocation
2:45pmGolf: Boys JV MeetOshkosh North vs. Neenah
 @ Ridgeway Golf Courselocation
4:00pmTennis: Boys Varsity MeetKimberly vs. Oshkosh North
4:00pmTennis: Boys Varsity MeetOshkosh West vs. Appleton North
4:00pmTennis: Boys JV MeetKimberly vs. Oshkosh North
4:00pmTennis: Boys JV MeetOshkosh West vs. Appleton North
4:30pmBaseball: Boys Frosh GameOshkosh North vs. Fond du Lac
4:30pmBaseball: Boys Frosh GameAppleton West vs. Oshkosh West
4:30pmBaseball: Boys JV GameAppleton West vs. Oshkosh West
4:30pmBaseball: Boys JV GameOshkosh North vs. Fond du Lac
4:30pmSoccer: Girls JV B GameOshkosh North vs. Appleton North
4:30pmSoccer: Girls JV B GameKaukauna vs. Oshkosh West
 @ Schumerth Fieldlocation
4:30pmSoccer: Girls JV A GameOshkosh North vs. Appleton North
4:30pmSoccer: Girls JV A GameKaukauna vs. Oshkosh West
5:00pmBaseball: Boys Varsity GameOshkosh West vs. Appleton West
5:00pmBaseball: Boys Varsity GameFond du Lac vs. Oshkosh North
 @ EJ Schneider Fieldlocation